bip

NAUCZYCIEL W PERSPEKTYWIE ZMAIN LEGISLACYJNYCH

Szanowni Państwo!

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli Państwa Regionu do udziału w Interdyscyplinarnym Projekcie Współpracy Staropolskiej Szkoły wyższej w Kielcach ze środowiskiem edukacyjnym pod nazwą „Nauka dla praktyki”.

Głównym celem projektu jest integracja Uczelni ze środowiskiem edukacyjnym poprzez identyfikowanie rzeczywistych potrzeb i możliwości środowiska lokalnego oraz podejmowanie inicjatyw z zakresu ważnych aspektów działalności edukacyjnych w kontekście zmieniającej się rzeczywistości. W ramach realizacji projektu Uczelnia będzie podejmować zakrojone na szeroką skale działania w środowisku lokalnym, których podstawowym założeniem jest wspieranie doskonalenia nauczycieli, rozwój organizacyjny szkół i placówek oraz działanie na rzecz uczniów, rodziców i środowiska.

Projekt zakłada organizacje cyklu konferencji, warsztatów szkoleniowych, narad, seminariów skierowanych m.in. do nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, dyrektorów szkół oraz wychowawców i dyrektorów ośrodków wychowawczych.

Jego głównym celem jest stałe doskonalenie kompetencji kadry edukacyjnej, kształcenie studentów na studiach w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i studiach podyplomowych w zakresie edukacji i wychowania. Zaprojektowane zajęcia i konferencje szkoleniowe uwzględniać będą najbardziej aktualne wyzwania stojące przed edukacja takie jak: praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwiązywanie konfliktów i podejmowanie działań  wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Dodatkową wartością projektu będzie możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a także stworzenie zbioru dobrych praktyk w tym zakresie.
Zapraszamy do współpracy i udziału w tym projekcie.

Konferencja szkoleniowa:

NAUCZYCIEL W PERSPEKTYWIE ZMAIN LEGISLACYJNYCH
Termin: 13 grudnia 2019 r.

Nauczyciel – zawód, powołanie, czy misja? W płaszczyźnie oddziaływań edukacyjnych wszystkie te terminy wiążą się z nauczycielskim profesjonalizmem, który bywa rozpatrywany w kilku sferach:
•    w sferze wiedzy i kompetencji,
•    w sferze potrzeb i emocji,
•    w sferze świadomości kontaktu z drugim człowiekiem.

Funkcjonowanie nauczyciela jest wielorako uwarunkowane, osadzone w danej tradycji, rzeczywistości prawnej, ekonomicznej, w określonej strukturze i świadomości społecznej. Jakością pracy nauczycieli jest zainteresowana cała społeczność lokalna, ale przede wszystkim rodzice dzieci w wieku szkolnym, które niejednokrotnie swoim nauczycielom zawdzięczają ciekawość poznawczą, rozwój zainteresowań, działania twórcze, wiarę w siebie, umiejętności dążenia do celu, system wartości czy też wybory zawodu i drogi życiowej …
Celem konferencji jest analiza, refleksja i diagnoza kompetencji wychowawczych nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w kontekście nowych rozwiązań edukacyjnych. Permanentne doskonalenie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych wkomponowane w te profesję stanowi element rozwoju zawodowego nauczycieli. Kursy i szkolenia są zatem formą wzbogacania warsztatu pracy i mogą stanowić o efektywności projektowanych oddziaływań wychowawczych.
Niniejsza konferencja jest płaszczyzną korelacji wiedzy, umiejętności i kompetencji w postaci wykładów oraz warsztatów metodycznych wzbogaconych o materiały dydaktyczne, publikacje i relacje z doświadczeń w postaci podręcznika dobrych praktyk.
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w konferencji oraz pakiet Wydawnictwa Mac Edukacja. Konferencja jest bezpłatna.

Program konferencji: 

13.00 – 13.15

Rejestracja uczestników

13.15 – 13.25

Rozpoczęcie konferencji

Dyrektor Instytutu Pedagogiki StSW w Kielcach

13.30 – 13.50

Współczesny nauczyciel i uczeń
w przestrzeni edukacyjnej

prof. Ilona Żeber-Dzikowska

13.50 – 14.10

Standard przygotowania do zawodu nauczyciela – nowe przepisy prawne

dr Elżbieta Męcina Bednarek

14.10 – 14.30

Priorytety kształcenia nauczycieli

dr Tomasz Konopka

14.30 – 15.00

Spotkanie z autorem podręczników do nauki biologii i przyrody w szkole podstawowej

Wydawnictwo MAC Edukacja

 

ZAPRASZAMY!
Dyrektor Instytutu Pedagogiki Staropolskiej szkoły Wyższej w Kielcach
dr Elżbieta Męcina – Bednarek