bip

SEMINARIUM „ANALIZA RYNKOWA W PRAKTYCE”

Przedszkole dla psów „Pieskie życie”…
Mobilna Sala Zabaw „Wesoły Autobus”…
Rodzinna Poradnia Psychologiczna…

to tylko niektóre z pomysłów biznesowych przedstawianych podczas seminarium studenckiego pn. Analiza rynkowa w praktyce, które miało miejsce w dniu 16 listopada 2019 roku na Wydziale Ekonomicznym Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

W rolę prelegentów wcielili się Studenci III roku studiów licencjackich kierunku Ekonomia (specjalność Hotelarstwo i Turystyka), którzy wykreowali na potrzeby seminarium własne firmy i w celu ich wprowadzenia na rynek dokonali wieloaspektowej analizy otoczenia – dostawców, odbiorców, konkurencji, społeczności lokalnej, weryfikując przy tym także potencjalne kanały sprzedaży oraz szanse i zagrożenia wynikające z ewentualnych zmian legislacyjnych.
Pomysły potencjalnych biznesmenów zaskakiwały świeżością i kreatywnością, dając uczestnikom seminarium nie tylko okazję do poszerzenia wiedzy z zakresu analizy rynku, lecz również stanowiąc inspirację do ewentualnej ekspansji na rynek w roli przedsiębiorców.

Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza Hotel dla zwierząt „Jak w domu” z siedzibą w Warszawie, który planuje otworzyć w ramach swojej działalności przedszkole dla psów „Pieskie Życie” – miejsce, w którym czworonożny pupil będzie mógł po pierwsze poznać nowych przyjaciół, po drugie nauczyć się wielu przydatnych w codziennym życiu zachowań, które poprawią „psio-ludzkie” relacje, a po trzecie poddać się, na życzenie swojego właściciela, profesjonalnej pielęgnacji fryzjersko-kosmetycznej. Przewaga konkurencyjna przedszkola nad konkurencją opiera się na jakości (profesjonalna obsługa psich behawiorystów i groomerów).
Kolejnym tematem podjętym przez seminarzystów była mobilna myjnia parowa – pomysł, który jeden ze Studentów rzeczywiście rozważa jako profil swojej przyszłej działalności gospodarczej. Na podstawie dokonanej analizy konkurencji na rynku lokalnym oraz badań popytowych zostały opracowane szczegółowe symulacje opłacalności inwestycji, poparte dodatkowo analizą SWOT przedsięwzięcia.

Idea wspomnianego na początku artykułu  „wesołego autobusu”, czyli mobilnej sali zabaw, stanowi innowację produktową na skalę co najmniej województwa świętokrzyskiego. Celem głównym przyświecającym Autorkom tego pomysłu biznesowego było oczywiście dostarczenie najmłodszym rozrywki tam, gdzie nie jest ona dostępna, czyli w najmniejszych miejscowościach pozbawionych stacjonarnych sal zabaw, a także na działkach w trakcie urodzin czy innych uroczystości rodzinnych. Nie jest to jednak jedyny cel, bowiem dzięki wykorzystaniu wycofanego już z użytku, zakupionego z komisu autobusu, biznesmenki wcielają w życie koncepcję drugiego życia produktu, wpisującego się w politykę proekologiczną. Biznesmenki planują dodatkowo udział w kampaniach społecznych nawiązujących do ochrony środowiska naturalnego i prowadzenie działań zachęcających inne osoby do większego zaangażowania w ochronę przyrody.
Akcenty charakterystyczne dla społecznej odpowiedzialności biznesu pojawiły się również w prezentacji sieci restauracji wegetariańskich „The Carrots”, która, realizując przyjętą wizję firmy przyjaznej środowisku, każdego miesiąca organizuje wraz z mieszkańcami różnych miast akcje sprzątania okolicznych parków i lasów, motywując ich kuponami na bezpłatne posiłki. Siec prowadzi również lekcje o zdrowym jedzeniu i o tym, jak ono wpływa na życie człowieka. 

Jedno z wystąpień poświęcone było koncepcji nowej usługi na rynku, jaką jest pomoc chorym na fobię społeczną w robieniu zakupów, przygotowanej przez Studentki, które wcieliły się w rolę współwłaścicielek Rodzinnej Poradni Psychologicznej. W celu weryfikacji opłacalności planowanej usługi oraz jej szans na sukces, przeprowadzono anonimowe badania ankietowe wśród losowo dobranej próby 360 pacjentów kieleckich gabinetów psychiatrycznych, a w oparciu o otrzymane wyniki dokonano symulacji popytu i wyniku finansowego.  

Warto również wspomnieć o interesującej analizie rynku przygotowanej przez producenta odzieży i zabawek dla niemowląt „Happy Baby”, który planuje uruchomienie sprzedaży przez Internet. W trakcie prezentacji nawiązano m.in. do wymogów prawnych wejścia na rynek oraz dokonano poszerzonej analizy potencjału odbiorców.  

Organizator pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Opracowała: dr Eliza Sułkiewicz
Organizator seminarium