bip

Konkurs plastyczny „Z pieniądzem za pan brat” rozstrzygnięty!

W dniu 28 kwietnia 2019 roku komisja konkursowa dokonała oceny plakatów przygotowanych przez uczniów szkół średnich uczestniczących w projekcie „Z pieniądzem za pan brat”.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 9 prac ze szkół województwa świętokrzyskiego oraz 6 prac plastycznych ze szkół województwa małopolskiego. Prace były zróżnicowane zarówno pod względem techniki wykonania, jak również tematów, które podjęli Autorzy w ramach problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku.

Komisji przewodniczył Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr Wacław Kotliński, a w jej skład weszli: dr Eliza Sułkiewicz oraz mgr Paulina Jarosz reprezentujące Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach, a także Anita Majkowska ze Stowarzyszenia Bezpieczny Dom, Sylwia Kruk ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Katarzyna Pluta ze Starostwa Powiatowego w Końskich, Małgorzata Bafia z MOSiR w Kielcach, Bartłomiej Kantorowicz z Aresztu Śledczego w Kielcach oraz Mateusz Cieślik z Nadleśnictwa Daleszyce.
Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej prac, biorąc pod uwagę m.in. pomysłowość, technikę, wrażenia artystyczne oraz przekaz merytoryczny. Na podstawie rankingu uzyskanych punktów wyłoniono zwycięzców konkursu, przy czym nagrody oraz wyróżnienia były przydzielane odrębnie dla każdego z dwóch województw:
– województwo świętokrzyskie:
I nagroda: Natalia Nieśpielak (Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach)
II nagroda: Natalia Kulka (Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku)
III nagroda: Katarzyna Lewandowska (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku-Zdroju)
Wyróżnienia otrzymały: Kamila Słonina (Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach), Klaudia Gajos i Katarzyna Stojek (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku-Zdroju).

– województwo małopolskie:
I nagroda: Natalia Jaworska (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu)
II nagroda: Zuzanna Szczepaniec (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu)
III nagroda: Sara Czech (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu)
Wyróżnienia otrzymali: Paulina Kozera oraz Jakub Hanusiak (Zespół Szkół im. Józefa Tischnera w Dobczycach).

Autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!
Wszystkim uczestnikom konkursu „Z pieniądzem za pan brat” dziękujemy za poświęcony czas i włożony wysiłek w przygotowanie prac plastycznych. Wyrażamy również wdzięczność nauczycielom, którzy pełnili rolę opiekunów w poszczególnych szkołach, wspierając merytorycznie uczniów w opracowaniu zawartości plakatów. Podziękowania kierujemy także do członków komisji konkursowej za rzetelne i pełne zaangażowania uczestnictwo w ocenie prac – a podjęcie decyzji dotyczącej przyznania punktów wybranym pracom nie było wcale łatwym zadaniem…
Nagrodzone i wyróżnione plakaty posłużą do przygotowania mobilnych wystaw eksponowanych w miejscach publicznych na terenie obu województw objętych projektem.
Przed nami również uroczyste wręczenie nagród wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym… o czym będziemy na bieżąco informować Państwa na naszej stronie.

Opracowała: Eliza Sułkiewicz