bip

Konkurs turystyczno – krajoznawczy

W dniu 22 lutego 2019 roku odbył się w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach konkurs turystyczno – krajoznawczy nt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie – walory turystyczne województwa świętokrzyskiego”.

W konkursie udział wzięło 27 uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa świętokrzyskiego.
Honorowy patronat nad konkursem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Świętokrzyska Regionalna Organizacja Turystyczna w Kielcach.
W czasie trwania konkursu, nauczyciele mogli wziąć udział w organizowanym na uczelni seminarium poświęconym problematyce „Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów”. Seminarium prowadzone było przez dr Tomasza Konopkę.
Następnie zorganizowano dla wszystkich uczestników (uczniów i nauczycieli) wycieczkę do Energetycznego Centrum Nauki znajdującego się w Kieleckim Parku Technologicznym.
Komisja oceniająca prace konkursowe zwróciła uwagę na bardzo wysoki poziom uczestników. Spośród ocenianych uczestników wytypowano trzech finalistów:

I miejsce – Prokop Izabela – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju
II miejsce – Czekaj Kinga – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju
III miejsce – Zwierzyński Wiktor – VI liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego w Kielcach

Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono dyplomu i honorowe indeksy, finaliści otrzymali również nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy uzyskanych wyników i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu w roku następnym.

dr Wacław Kotliński
Dziekan Wydziału Ekonomicznego