bip

Konferencja i warsztaty „Oni są wśród nas. Autyzm – znam, rozumiem, akceptuję”.

„Kruszymy mury, a budujemy mosty”, ta myśl przyświecała całej Kampanii Informacyjnej zorganizowanej przez Akademicką Fundację Staropolską wraz ze Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu.

Burzymy mury nieświadomości społecznej po to, by w ich miejscu powstał most, most, który sprawi, że wszyscy uczestnicy życia społecznego, zarówno osoby z ASD, jak i neurotypowe będą postrzegane na równi.
Celem zaplanowanych wydarzeń była nie tylko poprawa świadomości społecznej na temat zaburzenia, ale także rzucenie światła na problemy dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzeni myślą, że autyzm to przecież nie tylko problemy małego dziecka, poruszyliśmy tematy związane z dorosłością.
Pierwszy dzień Europejskiego Tygodnia Autyzmu rozpoczął się Konferencją  „Oni są wśród nas. Autyzm – znam, rozumiem, akceptuję”.
Otwarcia  obrad dokonała Prorektor Staropolskiej Szkoły Wyższej, dr hab.prof.nadzw. StSW  Pani Jolanta Góral – Półrola. Następnie Pani dr Katarzyna Cynowska wprowadziła uczestników w tematykę związaną z diagnozą, wykładem na temat charakterystycznych dla zaburzenia objawów oraz kryteriów świadczących o ryzyku zaburzenia.
Mecenas Łukasz Chlebny zaprezentował prawne aspekty sprawowania opieki nad osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Temat niezwykle trudny, jednocześnie niezmiernie istotny tak dla nauczycieli, jak dla rodziców.
Charakterystyki interwencji terapeutyczno – leczniczych stosowanych wobec dzieci z ASD dokonała Pani dr Agata Michalska. Przedstawiona przez Panią Doktor wiedza pozwoliła uporządkować  chaos informacyjny panujący w mediach elektronicznych. Szczególnie ważnym aspektem zaprezentowanego wykładu był ten dotyczący metod, które nie mają naukowego poparcia.
Perspektywę zarówno pedagoga jak i rodzica przedstawiła Pani mgr Magdalena Latos mówiąc o trudnościach dziecka z ASD w szkole oraz środowisku domowym.
O  tym jak wspierać dziecko w  okresie dojrzewania oraz o tym jak rodzic powinien pracować z dzieckiem, aby pomóc mu w zrozumieniu własnej seksualności  powiedziała Pani mgr Angelika Kołomańska – seksuolog.
Drugi dzień wydarzeń tworzyły warsztaty praktyczne. Dotyczyły one  dwóch obszarów  tematycznych: „Komunikacja dziecka z ASD” oraz „Droga ku samodzielności”.  Wśród osób prowadzących warsztaty gościliśmy praktyków zajmujących się na co dzień terapią osób z autyzmem: Panią  Kingę Skoczyńską, Emilię Wróblewską, Monikę Kowalską oraz Panią Monikę Para.
Zorganizowane wydarzenia  cieszyły się dużym zainteresowaniem i otrzymały wysokie oceny uczestników. Jest do dla nas sygnał, jak wielkie są potrzeby w zakresie edukacji na temat autyzmu. Z całą pewnością jeszcze do niego wrócimy ponieważ … oni są wśród nas, oni potrzebują naszej akceptacji, zrozumienia i empatii. I jeśli podejmowane przez nas działania mogą mieć pożądany społecznie oddźwięk, naszą misję dokształcania środowiska będziemy kontynuować.

Akademicka Fundacja Staropolska składa podziękowania za wparcie merytoryczne i organizacyjne dr hab.prof.nadzw. StSW  Pani Jolancie Góral – Półroli.
Z ramienia  Staropolskiej  Szkoły Wyższej patronat nad konferencją objął Rektor StSW, dr Jan Telus oraz Dziekan Wydziału Pedagogicznego StSW, dr Tomasz Konopka.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:
Pan Andrzej Michalski – Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON,
Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty,
Pan Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce.
Patronat Medialny nad wydarzeniem:
Radio Kielce oraz Radio eM.