bip

Gaudeamus 2018/2019

13 października nasza Uczelnia zainaugurowała nowy rok akademicki. Gaudeamus Igitur zabrzmiał w Sali Kongresowej Kieleckiego Centrum Biznesu.

Społeczność akademicką Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, profesorów, nauczycieli akademickich, pracowników szkoły i brać studencką powitał  Jego Magnificencja Rektor STSW dr Jan Telus. Szczególne słowa powitania Rektor skierował do zaproszonych i przybyłych gości, wśród których uczestniczyło blisko 30 przedstawicieli uczelni i szkół zagranicznych, w tym z Ukrainy, Słowacji, Serbii i Bułgarii.
Przemówienie inaugurujące J.M. Rektora poruszało kwestie związane z obowiązującą od pierwszego października 2018 roku nową ustawa o szkolnictwie wyższym, tzw. Konstytucją 2.0. Jan Telus przybliżył najważniejsze, z punktu widzenia naszej Uczelni, wyzwania przed którymi stoi nasza Uczelnia w najbliższych latach.
Szczególnego i wzruszającego aktu immatrykulacji studentów pierwszego roku dokonał Rektor Uczelni oraz prorektor ds. dydaktycznych i studenckich dr Danuta Kossak, Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr Wacław Kotliński i Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr Tomasz Konopka. Wśród immatrykulowanych była duża grupa studentów z Ukrainy.
Istotnym elementem Inauguracji było wręczenie nagród studentom za wybitne osiągnięcia w nauce. Okolicznościowe dyplomy z rąk Rektora odebrali studenci wszystkich kierunków studiów.
Atrakcją dla zgromadzonych był koncert tenora Opery Lwowskiej, a jednocześnie naszego studenta, Muchailo Iwachchenki. Aplauz publiczności był najlepszym komentarzem jego występu.
W imieniu studentów piękne i ważne słowa do uczestników uroczystości, a szczególnie  do studentów pierwszego roku, skierowała przedstawicielka Samorządu Studentów Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.
Tą podniosłą dla nas wszystkich uroczystość zakończył bardzo interesujący wykład inauguracyjny profesora dr hab. Ryszarda szewczyka pod tytułem: „Kilka uwag o człowieku i rynku”.
Tym samym rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Niech ranga i podniosłość tej uroczystości będzie początkiem wspaniałych, akademickich dni dla nas wszystkich.