bip

Inauguracja działalności Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Zgodnie z uchwałą Polskiego Towarzystwa  Logopedycznego  (z dnia  26.01.2018 r.), z inicjatywy prof. nadzw. dr hab. Jolanty Góral-Półroli został powołany Świętokrzyski Odział PTL.

W dniu 06.06.2018 r. Oddział zainaugurował swoją działalność. W tym dniu ukonstytuował się Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna oraz podjęto uchwały dotyczące najbliższych działań. Spotkanie zaszczycił prof. nadzw. dr hab. Mirosław Michalik, Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, który wygłosił wykład inauguracyjny, nt. Logopedyczno-językoznawcze podstawy terapii niemówienia.
Siedzibą najmłodszego oddziału jest Staropolska Szkoła Wyższa. I nie jest to przypadek; uczelnia ta była pierwszą uczelnią w woj. świętokrzyskim, która rozpoczęła kształcenie logopedów, dziś w tym zakresie ma prawie piętnastoletnią tradycję. 
Polskie Towarzystwo Logopedyczne jest stowarzyszeniem naukowym. Jego nadrzędnym celem statutowym jest szerzenie znajomości i rozumienia wiedzy logopedycznej oraz działalność naukowa i dydaktyczna, prowadząca do rozwoju wiedzy logopedycznej w Polsce.
Świętokrzyski Oddział PTL będzie platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wśród logopedów, a zarazem organizacją szerzącą wiedzę z zakresu mowy i komunikacji. Planuje się także prowadzenie badań naukowych.
Historia Towarzystwa zaczyna się już w czerwcu 1959 r., kiedy to w Lublinie powstała Komisja Logopedyczna. Prof. Leon Kaczmarek – uznawany dziś za Ojca logopedii polskiej –  zgromadził wokół siebie grupę entuzjastów różnych  specjalności zainteresowanych rozwojem tejże dyscypliny.  W roku 1963 Komisja Logopedyczna została przekształcona w Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Dziś PTL w swoich 14 oddziałach terenowych skupia  ponad 4 tysiące członków –  zarówno naukowców, jak i praktyków. 

Skład Zarządu:
Przewodniczący: mgr Monika Romaniec
Wiceprzewodniczący: dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StSW
Wiceprzewodniczący: mgr Stenia Zakrzewska
Sekretarz: dr Anna Hajdukiewicz
Skarbnik: mgr Agata Mijas

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący: mgr Dorota Święcka
Członek: mgr Jolanta Wojtacha
Członek: mgr Katarzyna Lach