bip

Wykład otwarty prof. M. Michalika

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Wszyscy, zainteresowani problematyką żywej mowy, najserdeczniej zapraszamy na wykład otwarty

prof. nadzw. dra hab. Mirosława Michalika, Wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, nt.: „Logopedyczno – lingwistyczne podstawy terapii niemówienia”. Udział jest bezpłatny.

W imieniu Organizatorów z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
mgr Monika Romaniec
prof. nadzw. dr hab. Jolata Góral-Półrola

Pobierz zaproszenie…