bip

Praca wakacyjna w Niemczech w 2018 roku dla osób uczących się, ze znajomością j. niemieckiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje o możliwości wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech w roku 2018.

O pracę wakacyjną ubiegać się mogą:

– studenci uczelni wyższych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów (jeden z druków wydawanych dla osób zainteresowanych ofertą) będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2018 r.

– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, za wyjątkiem liceów ogólnokształcących, w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2018 r., a w dniu podjęcia pracy wakacyjnej ukończą 18 lat.

Ponadto studenci/uczniowie powinni posiadać znajomość języka niemieckiego oraz wyrazić gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie wakacji. Nie będą akceptowane podania osób, które mają życzenia odnośnie lokalizacji miejsca pracy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji:
– 2 egzemplarze podania „Bewerbung 2018” wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań, drukowane dwustronnie podpisane przez studenta/ucznia na pierwszej stronie „Bewerbung 2018
– 1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung” z pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej;
– 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
– 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Juni 2016”;
– Studenci/Uczniowie, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia powinny zgłaszać się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, parter, pokój 10 w godzinach 7.30 – 15.30 (tel. 41/ 36 41 611) celem zapoznania się ze szczegółowymi warunkami oferty oraz pobrania druków zgłoszeń. Istnieje również możliwość pobrania kompletu wymaganych dokumentów ze strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.wup.kielce.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia wypełnionych dokumentów do Wojewódzkiego Urzędu Pracy upływa dnia 19 stycznia 2018 r.