bip

Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli – 1 grudnia – Nauka dla Praktyki

Projekt „Nauka dla Praktyki” zakłada organizację cyklu 5 konferencji szkoleniowych skierowanych m.in. do nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, dyrektorów szkół oraz wychowawców i dyrektorów ośrodków wychowawczych.

Jego głównym celem jest stałe doskonalenie kompetencji kadry edukacyjnej i oświatowej w zakresie wychowania. Dodatkową wartością projektu będzie możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a także stworzenie zbioru dobrych praktyk w tym zakresie.

Zapraszamy do udziału w drugiej z cyklu 5 konferencji zatytułowanej „Kształtowanie kompetencji nauczyciela w aspekcie realizacji procesu wychowania we współczesnym przedszkolu i szkole podstawowej” odbędzie się 1 grudnia 2017 w siedzibie Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie internetowej www.stsw.edu.pl/projekt-nauka-dla-praktyki. Zgłoszenia przyjmowane będą za pomocą formularza online, znajdującego się na stronie konferencji, do 30 listopada.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona. Patronat nad projektem objęło Kuratorium Oświaty w Kielcach.