bip

Konferencja Komendy Głównej Policji „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii

W ramach współpracy międzyinstytucjonalnej w regionie świętokrzyskim w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi, w tym pracy przymusowej, w środę 15 listopada 2017 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w sali nr 12 bud. „B” (Okrąglak) odbędzie się konferencja pn. Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”.

Konferencja realizowana jest z inicjatywy Komendy Głównej Policji w partnerstwie z garnizonem holenderskim i ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie związane z planowaniem zatrudnienia za granicą, w szczególności na terenie Holandii.

Dla studentów ostatniego roku oraz uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, mogących rozważać w najbliższym czasie podjęcie pracy za granicą, przewidziano blok warsztatowy, dotyczy zasad bezpiecznego podejmowania pracy zarobkowej w Holandii. Warsztat rozpocznie się o godz. 11.15 i potrwa do godz. 13.15. Zajęcia poprowadzą funkcjonariusze policji holenderskiej.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu. Zgłoszenia do udziału w warsztatach należy dokonać na podany adres email: bzfe36@kielce.uw.gov.pl