bip

Sprawozdanie z seminarium naukowego – 11 marca – Wydział Pedagogiczny

Głównym celem seminarium była diagnoza wyeksponowanych treści teoretycznych w zestawieniu z praktycznym działaniem w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki i resocjalizacji.

Omawiana problematyka stanowiła płaszczyznę wiedzy dla studentów, temat do dyskusji dla uczestników oraz  zbiór treści do publikacji monograficznej. Wśród prelegentów znaleźli się reprezentanci naszej Uczelni, Aresztu Śledczego w Kielcach, Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Zakładu Karnego w Krakowie oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

W obecnym czasie niezwykle ważne jest przekazywanie studentom wiedzy w celu kształtowania pewnych umiejętności zawodowych  i kompetencji, stąd tak istotny głos praktyków, tych którzy już pracują i tych, którzy przygotowują się do zawodu.

01po

02po

03po