bip

Warsztaty szkoleniowe dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach  przeprowadziła warsztaty szkoleniowe dla pracowników Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Problematyka szkoleń związana była z pracą Policji i dotyczyła zakresu komunikacji interpersonalnej, negocjacji, mediacji  oraz wystąpień publicznych.

Celem szkolenia było doskonalenie relacji  społecznych w kontaktach zawodowych Policja – środowisko lokalne. W trakcie zajęć realizowane zostały następujące  zagadnienia:

– podstawy komunikacji interpersonalnej i społecznej,
– strategie komunikacyjne,
– techniki komunikacji,
– praktyczne zagadnienia działań interwencyjnych,
– konflikt,
– negocjacje,
– mediacje,
– asertywność,
– warsztat rozwiązywania problemów,
– wystąpienia publiczne – autoprezentacja.

W czasie trwania szkolenia funkcjonariusze Policji mieli możliwość poznania wielu zagadnień teoretycznych oraz sprawdzenia swoich umiejętności w zajęciach warsztatowych. Program szkolenia oraz sposób realizacji zajęć stworzył możliwość wzmacniania i doskonalenia kompetencji osobistych oraz poprawy relacji społecznych i zasad pracy w grupie.

Kolejna edycja szkoleń zaplanowana została na miesiąc kwiecień bieżącego roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Dwudniowe szkolenie przeprowadzone w dniach 13-14 marca było bezpłatne.

dr Elżbieta Męcina-Bednarek

IMG 2199

IMG 2200

IMG 2201

IMG 2202

IMG 2203

IMG 2204