bip

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Rektor i Senat
Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach mają zaszczyt zaprosić na
INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023
Uroczystość odbędzie się 22 października 2022 roku o godz. 11.00 w Kieleckim Centrum Biznesu przy Al. Solidarności 34

PROGRAM
Otwarcie uroczystości
Powitanie zaproszonych Gości
Przemówienie inauguracyjne J. M. Rektora dr hab. prof. StANS Jolanty Góral-Półroli
Immatrykulacja studentów I roku
Gaudeamus
Wystąpienie zaproszonych Gości
Wystąpienie przedstawiciela Studentów
Wykład inauguracyjny dra hab. prof. StANS Radosława Harabina, pt. „Honus habet onus. O relacjonizmie w wybranych dyscyplinach naukowych”
Kwadranas z muzyką – Kwartet smyczkowy „MAAK Group”
Zakończenie uroczystości
R.S.V.P. do 14 października 2022 r. – tel. 41 345 85 88, e-mail: dziekanat@stans.edu.pl

.

.