bip

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

W dniu 2. czerwca 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyła się konferencja poświęcona problematyce Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

W imieniu Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, Pan dr Dariusz Kruk, Prorektor ds. ogólnych, podpisał Deklarację SOU, która zobowiązuje Uczelnię do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy.