bip

Nowy Kierunek: Marketing i biznes elektroniczny

Rozmowa z dr Emilią Sieńko-Kułakowską, Dziekanem Staropolskiej Szkoły Wyższej Wydział w Bochni.

Jaka jest oferta kształcenia w Staropolskiej Szkole Wyższej Wydział w Bochni na kolejny rok akademicki?

Otoczenie społeczne i gospodarcze zmienia się bardzo dynamicznie. Śledzimy te zmiany i staramy się kształtować profile i treści kształcenia tak, by absolwenci byli dobrze przygotowani do wymagań rynku pracy i pracodawców.

Naszym sztandarowym kierunkiem są: Finanse i rachunkowość. Jak pokazują badania samodzielny księgowy to nadal poszukiwany specjalista na rynku, podobnie jak audytorzy i finansiści.  Oferujemy studia licencjackie i magisterskie. Można zdobyć wiedzę i praktykę. Uczymy nie tylko zasad rachunkowości ale szerzej zarządzania finansami i praktycznego korzystania z informatycznych programów finansowych.

Oferujemy także, studia na kierunku Ekonomia, z ciekawą specjalizacją: zarządzanie procesem zmian i Design Thinking. Kształcimy specjalistów innowatorów dla programowania przyszłości.

FiR to kierunek już dobrze identyfikowany na bocheńskiej uczelni. Ekonomia to klasyka w kształceniu. A co nowego jeszcze w tegorocznej ofercie?

Nowość to kierunek: Marketing i biznes elektroniczny. Chcemy kształcić profesjonalną kadrę marketerów dla biznesu i instytucji okołobiznesowych oraz specjalistów e-biznesu. 

Internet jest poważnym narzędziem biznesowym firm, służącym do realizacji kupna i sprzedaży, wymiany informacji, rozliczeń finansowych, promocji, poszukiwania dostawców i pracowników. Służy do budowy przewagi konkurencyjnej i zwiększania efektywności działania. Jak pokazują badania, polscy przedsiębiorcy są na końcu rankingu jeśli chodzi o wykorzystanie narzędzi internetowych oraz możliwości sieci w swojej działalności. A nasze wizyty i rozmowy z lokalnymi przedsiębiorstwami potwierdzają potrzebę zatrudnienia pracowników z takimi kompetencjami.

Sprzedaż powiązana z działaniami marketingowymi jest nieodzownym składnikiem działań każdego przedsiębiorstwa, które chce zdobyć konsumentów i pozyskać ich lojalność. Każda organizacja musi także skutecznie komunikować się i sprzedawać swoja ofertę w Internecie. 

Zgodnie z raportem Pracuj.pl w III kwartale 2016 r. opublikowano 124 359 ofert pracy. Najwięcej ofert tj. 24 373 ogłoszeń dotyczyło branży handel i sprzedaż, a ofert tych było o 10,9% więcej niż w III kwartale 2015 r.

Poziom zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników w tym obszarze, w zależności od scenariuszy gospodarczych, może osiągnąć od 400 do 700 tys. miejsc pracy na rynku UE. Wobec tego zwiększenie intensywności kształcenia w tym zakresie jest bardzo pilnym zadaniem, z punktu widzenia także wspólnego rynku. 

Gdzie przyszli absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę?

Rynek oferuje absolwentom Marketingu i biznesu elektronicznego coraz więcej możliwości znalezienia pracy. Oczywistym miejscem zatrudnienia są działy i komórki przedsiębiorstw odpowiedzialne za marketing oraz sprzedaż produktów. Marketerzy pracują w każdej branży, od agrobiznesu przez przemysł motoryzacyjny po handel detaliczny. W firmach potrzebni są nie tylko specjaliści o uniwersalnym wykształceniu marketingowym, ale także fachowcy o wyspecjalizowanych umiejętnościach np. analitycy rynku oraz osoby prowadzące kampanie promocyjne w portalach społecznościowych, realizujące projekty w sieci, itp. Na korzyści, jakie daje odpowiednie stosowanie narzędzi marketingowych wykorzystujących sieć Internetu zwracają uwagę także jednostki samorządowe i organizacje non profit. Kierunek: Marketing i biznes elektroniczny oferuje także wiedzę i umiejętności potrzebne przy zakładaniu oraz kierowaniu własną firmą, czyli nowoczesnymi Start-up’ami.

Na jakiej podstawie przewidujecie, że popyt na tych absolwentów na rynku regionalnym będzie rósł?

Przy projektowaniu kierunku wzięto również pod uwagę opracowanie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) pt. „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016”, który wskazuje zapotrzebowanie na kadry potrafiące łączyć wiedzę i umiejętności zarządzania biznesem z kompetencjami z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii. Raport przedstawia kompleksową charakterystykę sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, obejmującą działalność m.in. centrów usług wspólnych (SSC), firm świadczących usługi outsourcingu procesów biznesowych (BPO) oraz outsourcingu IT (ITO). W świetle tego raportu uruchomienie kierunku Marketing i biznes elektroniczny odpowiada bezpośrednio na potrzeby regionalnego rynku, gdyż region małopolski jest największym ośrodkiem usług biznesowych w Polsce, zatrudniającym 50,3 tysiące osób w 2016 r. 

Na korzyść przyszłych absolwentów przemawia to, że obecnie wzrostowi popytu na specjalistów ds. marketingu, a szczególnie e-marketingu, nie towarzyszy rosnąca liczba dobrze wykształconych absolwentów o pożądanych kwalifikacjach. 

Jak zareklamowałaby Pani ten nowy kierunek?

Jeżeli chcesz:

  • mieć ciekawą i przyszłościową pracę, 
  • poznać tajniki biznesu w sieci, 
  • rozumieć zachowania klientów korzystających z elektronicznych mediów, 
  • poznać psychologię i socjologię konwencjonalnej i elektronicznej komunikacji,
  • nauczyć się zarządzać projektami typu Start-up,
  • być specjalistą od stron internetowych i reklamy,
  • i wielu innych ciekawych działań powiązanych z e-biznesem

zapraszamy na kierunek Marketing i biznes elektroniczny w StSW Wydział w Bochni.