bip

Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Po wakacyjnym oddechu rozpoczynamy kolejny rok zajęć na naszej Uczelni. Serdecznie zapraszam Państwa 15 października 2016 r. o godz. 09.00 do Auli w budynku naszej Uczelni, na Wydziałową Inaugurację roku akademickiego 2016/2017.

Chociaż ta uroczystość rozpoczyna kolejny rok ciężkiej pracy, to jest przez społeczność akademicką uważana za jedno z najbardziej radosnych świąt. Zawsze tego dnia słychać „Gaudeamus”. Jest tak dlatego, że zdobywanie wiedzy przez studentów oraz praca badawcza i dydaktyczna kadry akademickiej są traktowane jako wielka naukowa przygoda, jako twórcza i ekscytująca działalność.

Serdecznie zapraszam Państwa 15 października 2016 r. o godz. 09.00 do Auli w budynku naszej Uczelni, na Wydziałową Inaugurację roku akademickiego 2016/2017.

Szczególnie serdecznie przywitamy w naszym gronie studentów pierwszego roku, którzy poprzez immatrykulację staną się pełnoprawnymi członkami akademickiej społeczności. Zgodnie z tradycją w programie uroczystości przewidziany jest wykład inauguracyjny Prof. dr. hab. Ryszarda Szewczyka pt.: Jak to jest z tym pieniądzem?

Zajęcia dydaktyczne realizowane będą od godziny 10.30.

Dr Emilia Barbara Sieńko-Kułakowska
Dziekan Staropolskiej Szkoły Wyższej
Wydział w Bochni