bip

Umowa z Tarnopolskim Instytutem Społecznych i Informacyjnych Technologii

15 grudnia 2015 roku w siedzibie Wydziału w Bochni, została podpisana umowa o współpracy z Tarnopolskim Instytutem Społecznych i Informacyjnych Technologii w Tarnopolu.

 W imieniu polskiej uczelni dokument podpisał Rektor StSW dr Jan Telus a w imieniu uczelni ukraińskiej – Rektor TISiIT dr Jaroslaw Bakuszewicz. W spotkaniu, podczas którego podpisano umowę o współpracy, uczestniczyli także Prorektorzy TISiIT dr Ivanna Bakuszewicz oraz dr Andrzej Goszczyński, a ze strony StSW – Dziekan Wydziału w Bochni dr Emilia B. Sieńko-Kułakowska, Dyrektor Wydziału w Bochni mgr Jerzy J. Wojnar, oraz prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szewczyk. Główny cel podpisanej umowy sprowadza się do nawiązania wzajemnych kontaktów między uczelniami w zakresie organizacyjnym, dydaktycznym i naukowo-badawczym, natomiast przedmiotem współpracy jest szeroko rozumiana problematyka powiązana z gospodarką regionalną oraz turystyką. Porozumienie obejmuje m.in. działania na rzecz jakości kształcenia, wspólnych badań i projektów mających na celu rozszerzenie i pogłębienie współpracy, rozwoju kadr naukowych, a także wymianę doświadczeń, możliwość udziału pracowników i studentów w konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach, jak również wymianę studentów w ramach praktyk zawodowych.

Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii http://www.tisit.edu.ua/