bip

Bilans Kariery w Bochni – 4.10.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Wydział w Bochni Staropolskiej Szkoły Wyższej, w dniu 4 października 2016r. zapraszają na  Bilans Kariery.

 Doradcy zawodowi będą dyżurować w godzinach od 9.00 do  15.00 w budynku uczelni w Bochni, przy ul. Trudnej 1 (sala nr 1 na parterze). Kolejne dyżury doradców zawodowych w Bochni planowane są w październiku i listopadzie

Bilans Kariery – pierwszy krok do otrzymania bonów szkoleniowych

Bilans Kariery to coś więcej niż CV. W czasie jego trwania można określić, co chce się robić w przyszłości, jak się kształcić czy jakie szkolenie wybrać. Uczestnicy dowiadują się, co stanowi ich przewagę na rynku pracy. W efekcie poznają swoje możliwości, potencjał i kompletują portfolio, a doradca pomaga im stworzyć indywidualny plan rozwoju edukacyjno-zawodowego. Usługa ta to także pierwszy krok do skorzystania z bonów szkoleniowych na szkolenia językowe i komputerowe.

Z Bilansu Kariery mogą skorzystać osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników), które:

– ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
– ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
– są w jakiś sposób związane z Małopolską – mieszkają tu lub tu się uczą czy pracują.

Jeśli nie jesteś pewny, czy spełniasz powyższe kryteria – wypełnij krótki test i sprawdź czy możesz skorzystać z Bilansu Kariery (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIwHSDJ7F82D7alx72LQsu_ZYGPUMBO6goIBrSPFGVRMhLAA/viewform?c=0&w=1). Jeżeli wiesz, że je spełniasz – wypełnij formularz zgłoszeniowy, wydrukuj i podpisz. Następnie skontaktuj się z jednym Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i umów się na spotkanie z doradcą.

Usługę Bilansu Kariery świadczą:

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie
e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl
tel.: 12 424 07 38

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu
e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl
tel.: 18 442 94 90

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl
tel.: 14 626 99 40

Więcej informacji o projekcie Kierunek Kariera (w ramach którego prowadzony jest Bilans Kariery, a na przełomie 2016 i 2017 roku oferowane będą bony szkoleniowe) udziela:

Biuro projektu „Kierunek Kariera”,
e-mail: kariera@wup-krakow.pl
tel.: 12 619 84 55