bip

Spotkania z doradcami zawodowymi w Bochni – małopolski projekt „Kierunek Kariera”

Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.

Kto może skorzystać z projektu?

Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniających pracowników), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, które:

    – ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat –  posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
    – ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia;
    – są w jakiś sposób związane z Małopolską – mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce.

 Jak skorzystać ze szkoleń?

Pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Jest to indywidualne spotkanie (lub cykl spotkań) z doradcą zawodowym, podczas którego nie tylko podsumowuje się dotychczas nabyte umiejętności, edukację i doświadczenia zawodowe, ale także określa się plan dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę potrzebnych szkoleń.

Na Bilans Kariery będzie można umówić się w Bochni. Dyżurujemy w Wydziale Zamiejscowym w Bochni Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Bochnia, ul. Trudna 1, sala nr 1 (obok dziekanatu), w poniedziałki:  14 lutego oraz 14 marca w godzinach od 13.00 do 17.00. Aby umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy o kontakt z Panią Moniką Włudyką – Zięba, tel. 14 626 99 40, e-mail: mwludyka@wup-krakow.pl.

Osoby, które zakończą proces doradczy, będą mogły skorzystać z bonów szkoleniowych (max. 180 szt. o łącznej wartości 2700 zł). Wykup bonów wiąże się z zawarciem umowy o dofinansowanie oraz z wpłatą wkładu własnego w wysokości 13% wartości bonów szkoleniowych.

Z jakich szkoleń można skorzystać?

Szkolenia realizowane będą na terenie całej Małopolski, przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności będą oferować szkolenia: komputerowe i językowe. Wiele firm szkoleniowych zadeklarowało możliwość organizacji szkoleń także w małych miejscowościach, pod warunkiem, że na terenie danej miejscowości istnieje możliwość wynajęcia sali na zajęcia oraz, że na dane szkolenie zbierze się grupa (w zależności od szkolenia, grupa licząca od 8 do 15 osób). Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna będzie w Bazie Usług Rozwojowych oraz w biurze projektu Kierunek Kariera.

Kontakt

Więcej informacji o projekcie Kierunek Kariera (udziela biuro projektu „Kierunek Kariera”:
Katarzyna Lis, tel.: 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl