bip

Seminarium „OD POMYSŁU DO REALIZACJI, czyli zarządzanie projektem w praktyce”

Wytwórnia Słodyczy Naturalnych Ciasteczkove love planuje otwarcie restauracji, w której klienci mieliby jednocześnie możliwość samodzielnego przygotowania spersonalizowanych wypieków…

Stowarzyszenie „Nasza Wioska” jest inicjatorem powstania Wiejskiego Domu Kultury w Gęsiach Górnych, a hotel dla zwierząt „Raj maluczkich” poszerza swoją ofertę o tor przeszkód, basen i salon pielęgnacyjny dla czworonogów.

To tylko niektóre z projektów zaprezentowanych podczas seminarium naukowego, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2020 roku w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach filia w Bochni. W role prelegentów wcielili się Studenci II roku kierunku Marketing i biznes elektroniczny, którzy wykreowali własne podmioty rynkowe i opracowali kompleksowe projekty wdrożenia nowych produktów i usług.
W ramach projektu należało zdefiniować cele ogólne i szczegółowe, założyć wskaźniki ilościowe i jakościowe oraz zaplanować metodykę ich pomiaru, opracować harmonogram poszczególnych działań i  wskazać ścieżkę krytyczną, jak również zidentyfikować ryzyka – ich prawdopodobieństwo wystąpienia oraz wpływ na projekt, a następnie zaprojektować reakcje na te ryzyka.

Jedno z wystąpień dotyczyło poszerzenia oferty Klubu Rozrywek Ekstremalnych EXTRALANDIA w miejscowości Rajbrot o usługi dostępne przez cały rok. Projekt pod nazwą Moc Relaksu i Zabawy przewidywał uruchomienie kompleksu krytych basenów dla zróżnicowanych wiekowo klientów, w tym m.in. basen solankowo-siarczkowy i basen dla dzieci z wodnym placem zabaw, a także otwarcie strefy masażu z pięcioma stanowiskami.

Prezentacja, która zwróciła szczególną uwagę uczestników seminarium, poświęcona była opracowaniu i wprowadzeniu na rynek nowego produktu – alternatywnej dla tradycyjnych, lewitującej deskorolki Hover board. Jak przekonywał słuchaczy twórca koncepcji, właściciel firmy Teslaboards produkującej ekologiczne deskorolki, „jest to sprzęt właściwie dla każdego – młodego, starego, chudego, grubego bez względu na płeć i wyznanie. (…), dostarcza także niezbędną dla zdrowia porcję ruchu, gdyż nawet podczas zwykłej jazdy pracują dosłownie wszystkie mięśnie”.

Działająca na skalę europejską firma transportowo-usługowa SiDC opracowała kompleksową koncepcję wejścia na rynek z nową usługą – przewozem samochodów luksusowych i zabytkowych.
Sieć klubów fitness WorldGym poszerza swoją ofertę o komorę hiperbaryczną oraz ćwiczenia dla mam z dziećmi, nawet niemowlętami.
Pogotowie psychologiczne zamierza wdrożyć nową aplikację „Zielony szlak” skierowaną do osób  potrzebujących szybkiej doraźnej pomocy psychologicznej, ale chcących  pozostać anonimowymi, a także do ich bliskich.
Nie sposób wymienić wszystkich pomysłów zawartych w wystąpieniach. Z pewnością były one nie tylko praktycznym ćwiczeniem z zakresu zarządzania projektami, lecz również inspiracją do kreowania własnych pomysłów biznesowych i wcielania ich na rynku.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za zaangażowanie w realizację projektów i przygotowanie prezentacji oraz gratulujemy profesjonalnych wystąpień!

Opracowała:
dr Eliza Sułkiewicz
Koordynator seminarium