bip

Awans naukowy Pani mgr Marty Telus –  Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych

14. grudnia br. Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nadała Pani mgr Marcie Telus stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

W imieniu całej Społeczności naszej Uczelni składam Pani Doktor serdeczne gratulacje, życząc jednocześnie dalszego rozwoju naukowego.