bip

Awans naukowy Dziekana Instytutu Ekonomii
Pana dr Artura Kuchcińskiego

18 listopada br. Dziekan Instytutu Ekonomii Pan dr Artur Kuchciński na Varna Free University uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie: nauki społeczne, dyscyplinie: ekonomia i finanse.

W imieniu całej społeczności Staropolskiej Akademii składam Panu Profesorowi serdeczne gratulacje i życzę dalszego rozwoju naukowego.