bip

AKREDYTACJA PKA NA KOLEJNE 6 LAT DO PROWADZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA

Z wielką satysfakcją informuję, Polska Komisja Akredytacyjna Uchwałą nr 261/2023 z dnia 11 maja 2023 r. wydała pozytywną opinię w sprawie oceny programowej kierunku: pedagogika, prowadzonego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym w siedzibie głównej w Kielcach. Tym samym Uczelnia uzyskała akredytację do prowadzenia studiów na ww. kierunku na kolejne sześć lat.

Wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, pracą przyczynili się to tego niewątpliwego sukcesu – w szczególności Pani dr Annie Hajdukiewicz, Dziekanowi  Instytutu Pedagogiki, składam serdeczne podziękowania.

.