bip

AKREDYTACJA PKA DO PROWADZENIA STUDIÓW NA KIERUNKU: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE  – NA SZEŚĆ LAT !

Z wielką satysfakcją informuję, że Polska Komisja Akredytacyjna Uchwałą nr 143/2024 z dnia 7. marca 2024 r. wydała pozytywną opinię w sprawie oceny programowej kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzonego przez naszą Uczelnię na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym w Filii w Myślenicach.

Wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, pracą przyczynili się to tego niewątpliwego sukcesu – w szczególności Panu Doktorowi Tomaszowi Konopce, Dziekanowi Instytutu Nauk  o Bezpieczeństwie StANS i jego Zespołowi  wraz z gratulacjami składam serdeczne podziękowania.

                                                                                                           dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. ucz.
REKTOR