bip

X Kongres Ziemi Krakowskiej – dzień drugi

15 listopada 2018 roku odbył się drugi dzień X Kongresu Ziemi Krakowskiej pod hasłem Rynek pracy i bezpieczeństwo.

W czasie trwania kongresu studentki kierunku Pielęgniarstwa godnie reprezentowały nasz Wydział i dokonywały pomiaru ciśnienia dla osób chętnych. Podczas konferencji dr Andrzej Kobiałka wygłosił wykład nt Kształcenie ustawiczne – prezentacja oferty Staropolskiej Szkoły Wyższej.

W tym dniu kongres obejmował konferencję „Świadomy – aktywny, dojrzały”, Seminarium „Macierzyństwo i kariera”, warsztaty nt „W kręgu przedsiębiorczości”

Inicjatywami towarzyszącymi były punkty promocji i reklamy, gdzie również nasza Uczelnia miała możliwość zaprezentowania swojej oferty kształcenia.

Warto nadmienić, iż Staropolska Szkoła Wyższa była jednym z kilku partnerów organizujących kongres.