bip

Władze

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Góral-Półrola

Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej


dr Dariusz Kruk

Prorektor ds. Ogólnych


mgr Marta Mosiołek

KanclerzSENAT STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ:

Rektor: dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StSW

Kanclerz: mgr Marta Mosiołek

Dyrektorzy Instytutów:

 • Dyrektor Instytutu Pedagogiki: dr Anna Hajdukiewicz
 • Dyrektor Instytutu Psychologii: dr hab. Artur Ziółkowski, prof. StSW
 • Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych: dr Artur Kuchciński
 • Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Nauk o Zdrowiu:
  dr Tomasz Konopka
 • Dyrektor Instytutu Kształcenia Podyplomowego: dr Dariusz Kruk
 • Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych: dr Barbara Sieńko-Kułakowska

Nauczyciele akademiccy:

 • dr hab. Ryszard Szewczyk;
 • dr Małgorzata Molenda
 • dr Andrzej Kobiałka

Pracownik administracji:

 • Kierownik Dziekanatu – mgr Marta Mrożkiewicz

Przedstawiciel studentów:

 • Agnieszka Firka