bip

Władze

dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StANS

Rektor Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach


dr Dariusz Kruk

Prorektor ds. Ogólnych


mgr Marta Mosiołek

KanclerzSENAT STAROPOLSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W KIELCACH:

Rektor: dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StANS

Kanclerz: mgr Marta Mosiołek

Dyrektorzy Instytutów:

 • Dyrektor Instytutu Pedagogiki: dr Anna Hajdukiewicz
 • Dyrektor Instytutu Psychologii: p.o. dyrektora dr Tomasz Konopka
 • Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych: dr Artur Kuchciński
 • Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Nauk o Zdrowiu:
  dr Tomasz Konopka
 • Dyrektor Instytutu Kształcenia Podyplomowego: dr Dariusz Kruk
 • Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych: mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec

Nauczyciele akademiccy:

 • dr hab. Ryszard Szewczyk;
 • dr Małgorzata Molenda

Pracownik administracji:

 • Kierownik Dziekanatu – mgr Marta Mrożkiewicz

Przedstawiciel studentów:

 • Agnieszka Firka