bip

Strefa pracownika

Wirtualny dziekanat dla prowadzących zajęciaSzanowni Wykładowcy
Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach!

Na prośbę naszego Partnera z Serbii (Wyższej Szkoły Hotelarskiej w Belgradzie) przekazujemy poniższą informację :
Drodzy koledzy!

W imieniu Rady Redakcyjnej mamy zaszczyt przesłać niniejsze zaproszenie do składania artykułów do następnego wydania czasopisma HOTELLINK nr 31-32. Czasopismo HOTELLINK jest otwarte dla badaczy, nauczycieli akademickich, profesjonalistów, przedstawicieli branży hotelarskiej
i turystycznej oraz instytucji z całego świata, zainteresowanych tematyką turystyki i hotelarstwa.

Począwszy od tego numeru czasopismo HOTELLINK będzie publikowane online.

Wskazówki dotyczące przesyłania i inne przydatne informacje dotyczące tego wydania czasopisma, a także ważne daty i terminy są dostępne na następującej stronie internetowej: https://ehl.vhs.edu.rs/en/about-magazine/

Z poważaniem,
Redaktor naczelny
Dr Slavoljub VićićPunkty od MNISW dla STSW

Uprzejmie informujemy, że zeszyt naukowy Wydziału Ekonomicznego pt. „Gospodarka i Finanse” o numerze ISSN 2084-7904, znalazł się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku w części B pozycja 732. Otrzymał on 4 punkty MNiSW.

Jednocześnie informujemy, że artykuły do następnego zeszytu naukowego pt. „Polityka lokalna i regionalna jako determinanty innowacyjności i przedsiębiorczości”, który będzie wydany na wiosnę 2014 roku, należy przesyłać do końca stycznia na adres Dziekana Wydziału Ekonomicznego dr Wacława Kotlińskiego (e-mail: wackot@etins.edu.pl).


Biblioteka

Biblioteka Staropolskiej Szkoły Wyższej zachęca wszystkich pracowników uczelni do korzystania z wirtualnych form kolekcji specjalistycznej literatury z dziedziny ekonomii i pedagogiki na stronach:

http://polona.pl/serch
http://libra.ibuk.pl

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z w/w stron znajdują sie w zakładce Biblioteka.


Dokumenty i wzory pism do pobrania