bip

Jakość kształcenia

Skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia:

dr hab. prof. StSW Grzegorz Wilk-Jakubowski – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

(Dyżury w czwartki od 10.00 do 12.00)

Członkowie zespołu:
dr Karol Bidziński – Instytut Pedagogiki
dr Grzegorz Zając – Instytut Nauk o Bezpieczeństwie i Nauk o Zdrowiu
dr Monika Gajdowska – Instytut Nauk Ekonomicznych
mgr Paulina Jarosz – Instytut Psychologii


Jakość kształcenia – zarządzenia:
Zarządzenie Rektora nr 4/12/20 z dnia 28.12.2020 w sprawie wprowadzenia Procedury weryfikacji jakości prac i projektów dyplomowych
Zarządzenie Rektora nr 1/12/20 z dnia 1.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki antykorupcyjnej
Zarządzenie Rektora nr 1/11/20 z dnia 24.11.2020r. w sprawie weryfikacji i dokumentowania weryfikacji efektów uczenia się


Staropolska Szkoła Wyższa po raz kolejny jest najlepszą Uczelnią w regionie według rankingu Perspektyw 2021 wśród uczelni niepublicznych. Sprawdź…

Staropolska Szkoła Wyższa jest najlepszą Uczelnią w regionie według rankingu Perspektyw 2020 wśród uczelni niepublicznych obejmującego niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra. Sprawdź…


Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, a także do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Dotychczasowe kontrole kierunków studiów prowadzonych w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach przez Polską Komisję Akredytacyjną:

JednostkaKierunekDataOcena
Instytut Nauk Ekonomicznych w KielcachEkonomia25.03.2021Pozytywna
Filia w MyślenicachEkonomia25.03.2021Pozytywna
Wydział Zamiejscowy w ŁuckuEkonomia21.05.2020Pozytywna
Wydział Zamiejscowy w MyślenicachPedagogika12.01.2017Pozytywna
Instytut Pedagogiki w KielcachPedagogika08.12.2016Pozytywna
Wydział Zamiejscowy w BochniFinanse i rachunkowość02.07.2015Pozytywna
Wydział Zamiejscowy w MyślenicachEkonomia08.01.2015Pozytywna