bip

Komunikat w sprawie realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020