Skip to main content


ŚWIĘTOKRZYSKIE FORUM WSPARCIA
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Kieleckie Centrum Biznesu, Al. Solidarności 34

15 czerwca 2018 r.


Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach oraz EduFakty - Uczę Nowocześnie Warszawa, organizują konferencję dla przedstawicieli środowisk naukowych, szkolnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób zainteresowanych tą problematyką.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania aktualnego stanu wiedzy oraz podejmowanych działań w płaszczyźnie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wymiany poglądów, doświadczeń, dyskusji oraz dobrych praktyk.

ZAPRASZAMY!

Program konferencji


                                                                                                            
 • 10.00 – 10.10 Rozpoczęcie konferencji
 • 10.10 – 11.10 Prawno-społeczna sytuacja osób niepełnosprawnych
 • 11.10 – 11.40 Przerwa kawowa
 • 11.40 – 12.00 Nowe technologie wsparciem placówek i samorządów
 • 12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
 • 12.30 – 13.00 Rodzaje działań w systemie pomocy społecznej
 • 13.30 – 14.00 Instytucjonalne formy wsparcia i pomocy osobom z niepełnosprawnościami
 • 14.00 – 14.30 Rola i działania instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 • 14.30 Zakończenie, rozdanie certyfikatów
 • 14.40 Obiad

Zgłoś swoje uczestnictwo w konferencji • Wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych w oparciu o art. 23, ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), podanych w związku z rekrutacją i uczestnictwem w forum.

   Potwierdzam wyrażenie zgody i chcę się zarejestrować.